21 November, 2016

English Olympiad winners
English Olympiad Winners 2015 – 16  Final Round
Sr.no
Names


1
Parker Atharva
13
Jangla Kaavya
2
Killekar Pahal
14
Gagan Raaj
3
Unni Samit
15
Noronha Ean
4
Parikh Heet
16
Yadav Priyal
5
Churi Anwita
17
Agrawal Khushi
6
Ajmera Tashvi
18
Herwadkar Taniya
7
Powale Aaryan
19
Shah Kahan
8
Gupta Aaradhya
20
Bolar Ansh
9
Mali Jiya
21
Shah Tanisha
10
Padya Teesha
22
Gandhi Sara
11
Menon Yoshita
23
Desai Priyal
12
Damle Tanaya
Post a Comment