07 September, 2017

Grade 1 and 2: GK Quiz Winners

G.K. Quiz was conducted across Grade 1 and 2 on 8th August 2017. The winners are as follows:

Grade 1                                                         Grade 2

I - A                                                                    2- A

1. Simiel Sane                                           1. Sragvi Pawar
2. Mugdha Kadam                                     2. Pratham Shetty
3. Advaita Sawant                                     3. Samar Vartak

I - B                                                                   2- B

1. Siddh Shah                                            1. Nishit Amin
2. Arjun Nair                                               2. Ansh Desai
3. Siya Shah                                              3. Dharmik Parikh

I - C                                                                   2- C

1. Bansri Bhuta                                          1. Aditya Karekar
2. Samiha Patil                                           2. Prisha Ashar
3. Aarya Mehta                                           3. Mohnish Das

I - D                                                                    2- D

1. Vhea  Nanavati                                        1. Saachi Mehta
2. Arham Poladia                                         2. Bhaavya Motiramani
3. Krisha  Dhabalia                                      3. Barun Shetty

I - E                                                                     2- E

1. Shraavya  Patil                                       1. Saivansh Karekar.                     
2. Aarya Nedungady                                   2. Adhyan Jain
3. Shreeya Harish                                       3. Riya kanojia

I - F                                                                     2- F

1. Vihaan Sawant                                        1. Hitharth Zaveri
2. Kaivan Furia                                            2. Advika Basrur
3. Sharvi Gokhale                                        3. Om Dhakan

I - G                                                                     2- G

1. Shaurya Mehta                                         1. Aarav Shah
2. Vihaan Kolamkar                                      2. Ethan Machery
3. Vivaan Natekar                                         3. Vedika Kulkarni

I - H                                                                      2- H

1. Jiyan Shah                                                1. Innesh Bagri
2. Aarushi Somani                                         2. Pearl Lodha
3. Eshika Gandhi                                           3. Aarika Chowdhary
Post a Comment